top of page

Gegevensbescherming en -veiligheid.

Vitaal Afslanken besteedt aandacht aan de bescherming van de persoonsgegevens. Hiervoor refereert ze naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - General Data Protection (GDPR). Binnen Vitaal Afslanken is de verantwoordelijke voor de toepassing Susanna van der Wel. 

1.    Waarom data worden verzameld en verwerkt
Bij intekenen in een Lipolip of Menocure programma worden persoonsgegevens opgevraagd. De klant vult, eventueel samen met de voedingscoach, deze lijst in. Er is een correlatie tussen de gevraagde informatie en het volgen van het afslankingsprogramma. 
Vitaal afslanken vraagt volgende informatie op: naam, voornaam, adres, telefoongegevens, email.
De klant geeft toestemming om deze gegevens op te vragen en te bewaren.
2.    Beveiliging van de gegevens
Vitaal Afslanken beschermt de persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking.
De computer waarop persoonsgebonden gegevens zijn opgeslagen, is toegankelijk via een paswoord. Dit paswoord is enkel gekend door de voedingscoach. 
De papieren persoonsgegevens worden bewaard op het adres van de maatschappelijke zetel van Vitaal Afslanken. 
Enkel de voedingscoach heeft toegangsrecht tot de dossiers en dit uitsluitend in functie van het door de klant gevolgde programma en de hieraan verbonden opvolging. 
3.    Recht om persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren en te laten wissen
De klant heeft het recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Dit kan door een mail gericht aan info@vitaalafslanken.be met als onderwerp ‘Persoonsgegevens’. Vitaal Afslanken kan de klant vragen om zich te identificeren. 
4.    Geen overdracht gegevens aan derden of voor direct marketing doeleinden
Vitaal Afslanken geeft geen klantgegevens door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg
 

In overeenstemming met de huidig geldende Europese wetgeving mogen geen voedings-en gezondheidsclaims gedaan worden.

bottom of page